Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj459
mod_vvisit_counterWczoraj3173
mod_vvisit_counterW tygodniu459
mod_vvisit_counterTydzień temu22176
mod_vvisit_counterW miesiącu52889
mod_vvisit_counterMiesiąc temu100216
mod_vvisit_counterRazem4690389

Online: 39
Twoje IP: 34.204.203.142
,
Dzisiaj mamy: Lis 18, 2019

02
Gru
2014
Raport z innowacji pedagogicznej „Nasi skrzydlaci przyjaciele” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Pacan   

Jastrzębie-Zdrój 10.09.2014r.

 

 

Raport z innowacji pedagogicznej „Nasi skrzydlaci przyjaciele”

realizowanej w latach szkolnych 2009/2014

w Szkole Podstawowej nr 20 przy Zespole Szkół nr11.

 

bocian

 

Innowacja pedagogiczna „Nasi skrzydlaci przyjaciele” realizowana była od września 2009 r. do czerwca 2014r. w ramach opracowanych założeń i harmonogramów w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Treści programu zostały ujęte w 6 modułach:

1. Przyjaciele ptaków

2. Polska – królestwem bociana

3. Jesienne wędrówki

4. Czy zima ptaków się ima?

5. Wiosenne spotkania

6. Blisko nas.

Każdy moduł zawierał tematykę , zakres treści programowych do realizacji, cele w ujęciu operacyjnym, formy, metody, środki realizacji.

Program realizowałam zarówno w formie odrębnych zajęć, jak i poprzez włączenie w cykl nauczania treści wychowania: wychowanie zdrowotne, umysłowe i estetyczne. Treści tak dobrałam, aby rozwijały logiczne myślenie, zachęcały dzieci do poszukiwania, działania i wspólnych wędrówek oraz inspirowały do kreatywnej twórczości w oparciu m.in. o dostępne środki i narzędzia multimedialne. Tematem innowacji wybrałam właśnie ptaki, gdyż są one atrakcyjną, a jednocześnie stosunkowo łatwą do obserwowania grupą kręgowców. Możemy je spotkać praktycznie w każdym środowisku, nawet w centrum miasta.
         Nadrzędnym celem programu było zachęcenie dzieci w młodszym wieku szkolnym do samodzielnego poznawania przyrody, jak również do przyjemnego spędzenia czasu wolnego. Główne założenia oraz zaplanowane cele

- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych,

- rozwijanie pasji i zainteresowań ornitologicznych,

- popularyzowanie wiedzy na temat ptaków i ich środowiska życia,

- rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej piękno,

- rozwijanie umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze,

- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego    wnioskowania

- wdrażanie do samodzielnej pracy, korzystanie z różnych źródeł wiedzy,

innowacji zostały zrealizowane: 

Cele programu realizowane były w dużej mierze w naturalnym środowisku poprzez obserwacje, działalność praktyczną oraz spotkania (m.in. z leśnikiem, ekologiem) z preferowaniem metod aktywizujących i technik twórczych.

Poprzez atrakcyjność i różnorodność zajęć, które pobudzały uczniów do myślenia, obserwowania i działania uczniowie przyswoili i pogłębili wiedzę o szczególnym elemencie przyrody jakim są ptaki jak również poznali formy ochrony środowiska.

Prowadziliśmy obserwacje ptaków w terenie, rozmawialiśmy o nich, zastanawialiśmy się wspólnie jak możemy im pomagać, rozwiązywaliśmy zadania na kartach pracy. Założyliśmy szkolny Klub Bociana. Maskotka klubu został bocian Bob, który towarzyszył nam przez trzy lata w zajęciach. Prowadziliśmy kronikę Klubu, która na bieżąco uzupełnialiśmy.

Nawiązaliśmy współpracę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, współpracowaliśmy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uczniowie włączyli się w akcje liczenia ptaków w ramach Zimowego Ptakoliczenia, Europejskich Dni Ptaków oraz Akcji SPRING ALIVE. Wyniki liczenia były przekazywane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wzbogacając w ten sposób ogólnopolską pulę informacji o liczebności  i migracjach poszczególnych gatunków w Polsce.

Uczniowie zajmowali się również budzącą wiele kontrowersji tematyką dokarmiania ptaków. Dyskutowali nad słusznością  takiego działania. Ostatecznie zdecydowano, że będziemy dokarmiać ptaki. Zorganizowano konkurs „Zbuduj karmnik”. Przedmiotem konkursu było rodzinne wykonanie karmnika dla ptaków. Część karmników wróciła do uczniów, kilka rozwieszono na terenie szkolnym.

Podczas realizacji programu innowacji dzieci uczestniczyły w zajęciach ekologicznych „Selektywna zbiórka odpadów” oraz warsztatach plastycznych „Znamy rady na odpady”. Wykazały się pomysłowością w grupowym tworzeniu przestrzennych prac technicznych z zastosowaniem niekonwencjonalnych technik z wykorzystaniem materiałów odpadowych.

Przeprowadzaliśmy eksperymenty z jajkiem, rozwiązywaliśmy problem „Co było pierwsze jajko czy kura”.

Uczestnicząc w przedstawieniu ekologiczno – przyrodniczym uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów muzycznych i teatralnych.

Każdy członek Klubu Bociana prowadził swoje portfolio, w którym umieszczali prace, karty obserwacji, informacje na temat ptaków, opowiadania, komiksy. Uzupełnialiśmy systematycznie gazetkę ścienną. Stworzyliśmy albumy „Krukowatych”, „Poezji Ptasiej”.

Dokumentowałam działania dzieci poprzez m.in. wykonywanie zdjęć, rysunków z wypraw  po najbliższej okolicy. Umieszczałam na bieżąco działania z przebiegu innowacji na stronie internetowej szkoły.

Podczas wszystkich wyjść uczniowie dokonywali samodzielnych obserwacji przyrody, dostrzegali piękno środowiska naturalnego, a przez to pogłębiali więzi emocjonalne z przyrodą. Uczestnicy odczuwali potrzebę kontaktu z naturą oraz mieli świadomość przynależności do niej, mieli również możliwość integracji w grupie. Podczas wyjazdów i wyjść uczniowie przestrzegali zasad właściwego zachowania. Rozpoznają niektóre gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy oraz potrafią wskazać miejsca ich występowania.
Ewaluacja.

Prowadzone zajęcia zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez większość uczniów i nauczycieli. Często spotykaliśmy się ze zdziwieniem uczniów, którzy przekonywali się, że wystarczy wyjść za ogrodzenie szkoły, czy nawet na boisko i już udaje nam się obserwować kilka gatunków ptaków. Przekonywaliśmy się także, że wiedza uczniów na temat ptaków, które mają okazję obserwować codziennie jest niewielka: sroki mylone są z wronami, a czasami wszystkie czarne ptaki wrzucane do jednego worka pod hasłem „kruk”.

Ewaluacja prowadzona była po każdym roku realizacji programu w formie testu opracowanego przez autorkę programu oraz obserwacja uczniów i analiza wytworów.   wyniku badania rodziców można stwierdzić, iż są również zadowoleni z udziału swoich dzieci w tych zajęciach. Jednogłośnie wypowiedzieli się, że realizacja innowacji była zgodna z założeniami i celami. Program był bardzo interesujący, a ich dzieci chętnie uczestniczyli w zajęciach.

             Mocne strony programu innowacji:
- Różnorodne i ciekawe metody pracy z uczniami.
- Możliwość dokonywania obserwacji i eksperymentów bezpośrednio w przyrodzie.
- Duży nacisk na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz uwrażliwienie ich na piękno i potrzeby przyrody.
- Wdrażanie uczniów do redagowania sprawozdań i artykułów.
- Kształtowanie nawyków proekologicznych w życiu codziennym.

- Wzrosła integracja zespołów klasowych oraz wzbogaciła się oferta dydaktyczna szkoły

Słabe strony programu innowacji:

Pogoda - nie sprzyjająca aura - ciągłe opady deszczu w okresie jesiennym i wiosennym była przyczyną zmian terminów wycieczek.
Wnioski:
Program innowacji pedagogicznej pod hasłem „Nasi skrzydlaci przyjaciele” został zrealizowany i m
oże być nadal realizowany w szkole.

                                                Maria Pacan