31
Mar
2014
GAUDIUM IN LITTERIS EST – NAUKA DAJE RADOŚĆ Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Uczennica naszego gimnazjum Karolina Dziekanowska po raz drugi została stypendystką projektu systemowego Samorządu Województwa Śląskiego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Karolina spełniła wysokie kryteria wymagań ustalone przez Zarząd Województwa Śląskiego, dotyczące m.in. średniej ocen na świadectwie ukończenia pierwszej klasy gimnazjum, średniej ocen z przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz odpowiedniej ilości punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej. W ramach realizacji projektu uczennica została objęta Indywidualnym Planem Rozwoju Edukacyjnego, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego pana Ireneusza Bańki przygotowywała się do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii oraz Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu. Kolejnym przedsięwzięciem będzie reprezentowanie szkoły w Miejskim Konkursie Ekologicznym oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej „Pomniki przyrody w Jastrzębiu-Zdroju”.

Karolinie serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce, pasji, radości uczenia i życzymy wielu sukcesów.