SP20 w PISA Drukuj
Wtorek, 13 Luty 2018 08:27

15-letni uczniowie naszej szkoły zostali wybrani do udziału w badaniach  PISA. 

PISA czyli Programme for International Student Assessment – Program  Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów - zajmuje się badaniem umiejętności i wiedzy, jaką posiadają uczniowie, którzy  ukończyli piętnaście lat.  Program PISA, koordynowany przez OECD - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,  istnieje  od 2000roku.  Badania prowadzone są co trzy lata. W ostatnich badaniach  uczestniczyli uczniowie z 72 krajów.  Celem jest zbadanie u uczniów  „zdolności stosowania wiedzy i umiejętności, analizowania, argumentowania i efektywnego komunikowania w procesie stawiania, rozwiązywania i interpretowania problemów w różnych sytuacjach.” Testy PISA nie nawiązują do konkretnych programów nauczania, a badają umiejętności praktycznego kojarzenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, w zakresie trzech podstawowych dziedzin: czytania i interpretacji, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.  I tak w  roku 2000 badano czytanie ze zrozumieniem, w 2003 –  umiejętności matematyczne i rozwiązywanie problemów, w 2006 rozumowanie w naukach przyrodniczych,  w 2012 badano także kompetencje  finansowe, a w 2015 ponownie umiejętności matematyczne.

W 2015 polscy uczniowie  zajęli 10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 4 w czytaniu i interpretacji i 6 w matematyce.   Tym razem test był przeprowadzony w formie komputerowej i objął 4400 uczniów.

Polacy  utrzymują się w europejskiej czołówce.  Najlepsze wyniki osiągają uczniowie z Dalekiego Wschodu.

W Raporcie PISA można zobaczyć przykładowe zadania

https://www.ibe.edu.pl/images/download/IBE-PISA-raport-2015.pdf

http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa