21
Cze
2018
Podsumowanie projektu językowego Insta.ling 2018 Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Sunita   

InstalingWraz z końcem roku szkolnego zakończył się projekt językowy dla klasy 4a i 7b (gr.1) odbywający się od lutego do czerwca 2018, nadszedł więc czas na krótkie podsumowanie. Celem projektu była indywidualizacja procesu nauczania słownictwa z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Każdy z uczniów dostał swój login wraz z hasłem, a ich zadaniem było logowanie się kilka razy w tygodniu na specjalnej platformie i poprawne wykonywanie „sesji”- zestawu słownictwa zadanego przez nauczyciela, współgrającego z podręcznikiem szkolnym. Program zbierał szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem, dostosowując poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie miał żadnych problemów, pojawiały się rzadziej, a uczeń mógł poświęcić więcej uwagi tym problematycznym. Pojedyncza sesja trwała od kilku do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciel miał wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmowały systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Dostęp do raportów pozwalał rodzicom włączyć się w motywowanie dzieci do systematycznej pracy.

Innowacyjny system optymalizacji nauki Insta.ling bardzo usprawniał pracę na lekcji, gdyż uczniowie dzięki częstym powtórkom słownictwa w domu, z łatwością przypominali je sobie podczas lekcji. Ci, którzy regularnie pracowali, znacząco poszerzyli znajomość słownictwa z języka angielskiego, a na efekt ciężkiej pracy nie trzeba było długo czekać gdyż, aż 5 uczniów z klasy 4a, otrzymało bardzo wysoki wynik w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z Języka Angielskiego „Memory Master” zdobywając tytuł laureata II stopnia oraz cztery wyróżnienia.

Od września rusza kolejna edycja programu Insta.ling, w której również zamierzamy uczestniczyć. Zachęcamy uczniów do skorzystania z tej metody nauki oraz odwiedzenia strony internetowej: https://instaling.pl/