Spotkani z paniczkami z Koła Gospodyń Wiejskich Drukuj
Wtorek, 14 Grudzień 2010 18:58

30 listopada 2010 r. odbyło się spotkani szkoloków, co bieróm udział w projekcie ślónkim „My sóm z tela. Mój Heimat” z paniczkami z Koła Gospodyń Wiejskich z Ruptawy.

Dużo my się dowiedzieli się o Adwyncie i obrzóndkach Godnych Śwjónt. Paniczki

godały, co zawsze musi być na ich wilijnym stole – obowiązkowo: kapusta z grzibami, zupa rybno abo grzibiónka, ziymioki, makówki, moczka, kołocz, piernik, kómpot z pieczków (suszóne owoce) , do tego jabka, apfelziny, orzechy…Jak tego słuchali, to kożdy się robił głodny.

Godali my tyż o Andrzejkach. Fest rozbawiło nas powiedzyni „Kaj szczekani, z której strony, stamtąd przidzie narzeczóny”, dotyczące dziołch, kiere jeszcze nie były wydane.

 

 

Spotkanie było bardzo sympatyczne, Panie miały duże poczucie humoru, wyczerpująco i cierpliwie odpowiadały na wiele naszych pytań i były bardzo wyrozumiałe wobec „naszej gwary”.

 

Sóm my fest radzi. że prziszli też ku nóm Pani Dyrektor i Pan Tadeusz Markiewicz

z Rady Łosiedlowej, kiery cołki czas nom pomogo.